30 במרץ 2012

גורילהאורך המחזה - 15 דקות
עלה לראשונה - תאטרון יפו 29.03.2012
שחקנים - אייל היינה גלי / תומר צירקילביץ

עלילה - שני אנשים דנים על הקשר בינם לבין הגורילה. מחזה על אבולציה, זכרות וחופש הבחירה.